Tomasz Mrozek-GliszczyńskiPrezes Zarządu
Ireneusz Wróblewski Wiceprezes Zarządu
Magdalena KołodziejSekretarz Zarządu
Kamil MarczyńskiSkarbnik Zarządu
Jakub Ziełkowski Członek Zarządu