• Aktualności

    Zarząd Red Devils Futsal Club Chojnice ma podstawie § 21 Statutu Red Devils Futsal Club w Chojnicach postanawia co następuje: Zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie członków RED DEVILS FUTSAL CLUB na dzień 2022-10-25 godz. 17:30 w pierwszym terminie godz. 17:45 w drugim terminie Miejsce zebrania : Hotel Olimp w Chojnicach. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków RED DEVILS FUTSAL CLUB Otwarcie obrad Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania i jego Zastępcy Powołanie Protokolanta. Przedstawienie propozycji porządku obrad Przyjęcie porządku obrad Wybór Komisji Walnego Zebrania Mandatowej Uchwał, wniosków Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 22 ust 2 Statutu Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 22 ust. 3 Statutu Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §…