ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd Red Devils Futsal Club na podstawie paragrafu 19  obowiązującego statutu zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu na dzień 28.09.2020 roku na godzinę 18:00 w pierwszym terminie i na godzinę 18: 30 w drugim terminie . Zebranie odbędzie się w siedzibie  stowarzyszenia , przy ul. Huberta Wagnera 1.

 

Wszystkich członków klubu serdecznie zapraszamy.

Zarząd

Red Devils Futsal Club

*******************************************************************************************

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Klubu

 

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Klubu i przywitanie zgromadzonych.
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
 3. Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania.
 4. Wybór komisji:
 5. a) mandatowo-skrutacyjnej
 6. b) uchwał i wniosków.
 7. Przedstawienie porządku i regulaminu obrad oraz ich przyjęcie.
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu.
 9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 10. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 11. Zatwierdzenie sprawozdań i głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi.
 12. Przyjęcie innych uchwał Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
 13. Zamknięcie obrad.

Kategorie: Aktualności

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *