February 4, 2023

Komunikat Zarządu.

 ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd Red Devils Futsal Club na podstawie paragrafu 19  obowiązującego statutu zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu na dzień 28.09.2020 roku na godzinę 18:00 w pierwszym terminie i na godzinę 18: 30 w drugim terminie . Zebranie odbędzie się w siedzibie  stowarzyszenia , przy ul. Huberta Wagnera 1.

 

Wszystkich członków klubu serdecznie zapraszamy.

Zarząd

Red Devils Futsal Club

*******************************************************************************************

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Klubu

 

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Klubu i przywitanie zgromadzonych.
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
 3. Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania.
 4. Wybór komisji:
 5. a) mandatowo-skrutacyjnej
 6. b) uchwał i wniosków.
 7. Przedstawienie porządku i regulaminu obrad oraz ich przyjęcie.
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu.
 9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 10. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 11. Zatwierdzenie sprawozdań i głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi.
 12. Przyjęcie innych uchwał Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
 13. Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *