Klub Red Devils Futsal Club Chojnice informuje, iż w wyniku przeprowadzonych badań, jeden z zawodników drużyny otrzymał pozytywny wynik testu na koronawirusa. Zgodnie z wytycznymi Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej zastosowano odpowiednie procedury. Osoby mające kontakt z zarażonym zawodnikiem zostały objęte kwarantanną. Klub zachował wszystkie niezbędne rygory bezpieczeństwa, a o zaistniałej sytuacji poinformował stosowne organy.
Z uwagi na dobra osobiste zawodnika, nie podajemy do wiadomości publicznej jego danych osobowych.
Zarząd Red Devils Futsal Club Chojnice

Kategorie: Aktualności